Regulamin rywalizacji firm w ramach programu
FIRMA PRZYJAZNA BIEGANIU

 

 1. Cel
  1. Wspieranie pracodawców, pracowników i ich rodzin w aktywności fizycznej poprzez aktywne uczestniczenie w imprezach biegowych organizowanych przez Fundację „Maraton Warszawski”.
  2. Promowanie dobrych praktyk w zakresie wspierania pracowników w realizacji ich sportowych pasji
 2. Organizacja
  1. Organizatorem Programu jest Fundacja „Maraton Warszawski”.
 3. Termin i miejsce
  1. Rejestracja firm do drugiej edycji programu rozpoczyna się 1 stycznia 2017 roku i jest otwarta do 12 września 2017 roku.
  2. Rywalizacja w ramach drugiej edycji programu rozpoczyna się 26 marca 2017 roku i kończy 24 września 2017 roku.
  3. Rywalizacja zawodników odbędzie się podczas:
 1. a) 12. Półmaratonu Warszawskiego;
 2. b) 13. Ekidenu;
 3. c) 39. Maratonu Warszawskiego
 1. Ponadto, Fundacja zastrzega sobie prawo do uzupełnienia listy zawodów branych pod uwagę przy rywalizacji w programie Firma Przyjazna Bieganiu o biegi towarzyszące podczas weekendu maratońskiego 23-24 września 2017 roku.
 2. Zasady uczestnictwa w programie
  1. W Programie mogą brać udział firmy, urzędy, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne (dla uproszczenia zwane dalej firmami). Do startu w biegach firmy mogą zgłaszać osoby zatrudnione w nich na umowę o pracę oraz mające zawarte umowy cywilnoprawne (zlecenia i o dzieło) nieprzerwanie przez trzy miesiące poprzedzające miesiąc, w którym zatrudniająca je firma dokonuje rejestracji, lub z przerwami na przestrzeni sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc rejestracji oraz dzieci zatrudnionych osób.
  2. W Programie udział mogą brać firmy bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników oraz formę prawną, w jakiej działają.
  3. Przystąpienie do Programu polega na zarejestrowaniu firmy przez wyznaczonego przez nią koordynatora. Rejestracja polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza na stronie https://rejestracja.maratonwarszawski.com/pl/.
  4. Zawodnicy mogą rejestrować się do drużyny poprzez kliknięcie „Poproś o dołączenie do drużyny” na dedykowanej podstronie drużyny biegowej danej firmy na stronie LINK . Następnie administrator drużyny biegowej otrzymuje powiadomienie mailowe, że dana osoba poprosiła o dołączenie do drużyny, po czym administrator w panelu administratorskim na dedykowanej podstronie drużyny biegowej swojej firmy może zaakceptować lub odrzucić prośbę o dołączenie.
   Tylko administratorzy dedykowanej podstrony drużyny biegowej danej firmy mają prawo zgłaszać firmę do uczestnictwa w kolejnych biegach w ramach rywalizacji Firma Przyjazna Bieganiu. Osoby z danej drużyny biegowej, które zarejestrują się i zostanie im nadany numer startowy na dany bieg, automatycznie zostaną dołączone do listy osób z danej firmy biorącej udział w rywalizacji w danym biegu w ramach programu Firma Przyjazna Bieganiu.
  5. Udział firmy w Programie jest bezpłatny.
  6. Firmy mogą brać udział w rywalizacji w ramach programu we wszystkich możliwych biegach niezależnie. By być braną pod uwagę w klasyfikacji generalnej („Mistrzostwa Firm Przyjaznych Bieganiu – punkt nr 6.3. w tym regulaminie) firma musi wystartować w co najmniej 1 biegu zaliczającym się do tegorocznego programu.
  7. Terminy, do kiedy administratorzy firmowych drużyn biegowych mogą zgłaszać swoje drużyny do konkretnych biegów:
 1. a) 12. Półmaraton Warszawski – do 26 marca 2017 roku;
 2. b) 13. Ekiden – do 15 maja 2017 roku;
 3. d) 39. Maraton Warszawski – do 18 września 2017 roku.
 1. Zasady uczestnictwa w biegach
  1. Zasady uczestnictwa w biegach określają regulaminy poszczególnych biegów.
 2. Kategorie i punktacja
  1. Rywalizacja firm odbywa się w następujących trzech kategoriach:
 1. a) Firmy małe (mniej niż 50 osób);
 2. b) Firmy średnie (od 50 do 249 osób);
 3. c) Firmy duże (powyżej 250 osób).

Zasady uczestnictwa i definicja osób, które mogą być brane pod uwagę przez firmy podczas zgłaszania się do programu, zostały wyjaśnione w punkcie nr 4 tego regulaminu.

  1. Rywalizacja podczas pojedynczych zawodów
   1. Rywalizacja firm podczas 12. Półmaratonu Warszawskiego:
 1. Kategoria „Najbardziej Rozbiegana Firma”

– O miejscu firmy w rankingu decyduje suma kilometrów przebiegniętych przez jej pracowników w biegu odbywającym się w ramach Programu. Pod uwagę brany jest jedynie ukończony bieg. W przypadku, gdy firmy zajmują miejsce ex aequo według sumy kilometrów przebiegniętych przez jej pracowników, o kolejności decyduje czas najszybszego biegacza danej firmy.

– Nagrody przyznane zostaną dla firm, których reprezentacje zajęły pierwsze trzy miejsca w swoich kategoriach (firmy małe, firmy średnie, firmy duże).

 1. Kategoria „Najszybsza Firma”

– Pod uwagę brany będzie zsumowany czas trzech najszybszych reprezentujących daną firmę uczestników półmaratonu.

– Nagrody przyznane zostaną dla firm, których reprezentacje zajęły pierwsze trzy miejsca w każdej klasyfikacji (firmy małe, firmy średnie, firmy duże).
Warunkiem sklasyfikowania danego zawodnika jest przekroczenie przez niego linii mety

III. Kategoria „Najlepszy debiut”

– Pod uwagę brany będzie wynik firm w kategorii „Najbardziej rozbiegana firma”, z tym, że:

 1. a) klasyfikacja zostanie zorganizowana bez podziału na firmy małe, średnie i duże – w tej kategorii wszystkie firmy rywalizują między sobą bez
  względu na wielkość przedsiębiorstwa;
 2. b) kategoria dotyczy tylko firm, które po raz pierwszy pojawią się w programie Firma Przyjazna Bieganiu podczas tego konkretnego biegu.
   1. Rywalizacja firm podczas 13. Ekidenu
 1. Kategoria „Najbardziej Rozbiegana Firma”

– O miejscu firmy w rankingu decyduje suma kilometrów przebiegniętych przez jej pracowników w biegu odbywającym się w ramach Programu. Pod uwagę brany jest jedynie ukończony bieg. W przypadku, gdy firmy zajmują miejsce ex aequo według sumy kilometrów przebiegniętych przez jej pracowników, o kolejności decyduje czas najszybszej sztafety danej firmy.

– Nagrody przyznane zostaną dla firm, których reprezentacje zajęły pierwsze trzy miejsca w swoich kategoriach (firmy małe, firmy średnie, firmy duże).

 1. Kategoria „Najszybsza Firma”

– Pod uwagę brany będzie wynik najszybszej sztafety danej firmy.

– Nagrody przyznane zostaną dla firm, których reprezentacje zajęły pierwsze trzy miejsca w każdej klasyfikacji (firmy małe, firmy średnie, firmy duże).
Warunkiem sklasyfikowania danego zawodnika jest przekroczenie przez niego linii mety.

III. Kategoria „Najlepszy debiut”

– Pod uwagę brany będzie wynik firm w kategorii „Najbardziej rozbiegana firma”, z tym, że:

 1. a) klasyfikacja zostanie zorganizowana bez podziału na firmy małe, średnie i duże – w tej kategorii wszystkie firmy rywalizują między sobą bez względu na wielkość przedsiębiorstwa;
 2. b) kategoria dotyczy tylko firm, które po raz pierwszy pojawią się w programie Firma Przyjazna Bieganiu podczas tego konkretnego biegu
   1. Rywalizacja podczas 39. Maratonu Warszawskiego
 1. Kategoria „Najbardziej Rozbiegana Firma”

– O miejscu firmy w rankingu decyduje suma kilometrów przebiegniętych przez jej pracowników w biegu odbywającym się w ramach Programu. Pod uwagę brany jest jedynie ukończony bieg. W przypadku, gdy firmy zajmują miejsce ex aequo według sumy kilometrów przebiegniętych przez jej pracowników, o kolejności decyduje czas najszybszego biegacza danej firmy.

– Nagrody przyznane zostaną dla firm, których reprezentacje zajęły pierwsze trzy miejsca w swoich kategoriach (firmy małe, firmy średnie, firmy duże).

 1. Kategoria „Najszybsza Firma”

– Pod uwagę brany będzie zsumowany czas trzech najszybszych reprezentujących daną firmę uczestników maratonu.

– Nagrody przyznane zostaną dla firm, których reprezentacje zajęły pierwsze trzy miejsca w każdej klasyfikacji (firmy małe, firmy średnie, firmy duże).
Warunkiem sklasyfikowania danego zawodnika jest przekroczenie przez niego linii mety

III. Kategoria „Najlepszy debiut”

– Pod uwagę brany będzie wynik firm w kategorii „Najbardziej rozbiegana firma”, z tym, że:

 1. a) klasyfikacja zostanie zorganizowana bez podziału na firmy małe, średnie i duże – w tej kategorii wszystkie firmy rywalizują między sobą bez względu na wielkość przedsiębiorstwa;
 2. b) kategoria dotyczy tylko firm, które po raz pierwszy pojawią się w programie Firma Przyjazna Bieganiu podczas tego konkretnego biegu.
  1. Rywalizacja całoroczna w ramach „Mistrzostw Firm Przyjaznych Bieganiu”
 1. a) Firmy rywalizują przez cały 2016 rok w biegach organizowanych przez Fundację „Maraton Warszawski” (patrz punkt regulaminu nr 3.3.) i zbierają
  punkty za miejsce w każdych zawodach do klasyfikacji generalnej „Mistrzostw Firm Przyjaznych Bieganiu”.
  Warunkiem sklasyfikowania firmy w klasyfikacji generalnej jest wzięcie udziału firmy w co najmniej jednym z biegów z serii.
 2. b) Zasady punktacji w poszczególnych zawodach:
  MIEJSCE W KATEGORII:
BIEG 1 2 3 4 5-8 9-12 13-16 17-32 33-64
  LICZBA PUNKTÓW
a) w ramach
12. Półmaratonu Warszawskiego
250 180 120 70 50 30 15 10 5
b) w ramach 13. Ekidenu 200 140 90 50 30 15 10 5 3
c) w ramach 39. Maratonu Warszawskiego 250 180 120 70 50 30 15 10 5
 1. c) Następujące wyniki i klasyfikacje będą brane pod uwagę podczas przydzielania punktów do klasyfikacji generalnej po każdym z biegów:
  w ramach 12. Półmaratonu Warszawskiego i w ramach 39. Maratonu Warszawskiego pod uwagę będą brane wyniki w kategorii „Najszybsza firma”.
 2. w ramach 13. Ekidenu pod uwagę będą brane wyniki w kategorii „Najszybsza firma”
 1. Postanowienia końcowe

 

  1. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatora.